Poznaj lepiej leasing dla firm

Podstawowe informacje leasingowe

Zacznijmy od tego, że umowę na leasing podpisują między sobą firma leasingowa oraz klient, który prowadzi własną działalność gospodarczą. W praktyce oznacza to, że na mocy tejże umowy firma leasingowa przekazuje klientowi w użytkowanie pożądany przez niego środek trwały. Korzystający z kolei zobowiązuje się do dokonywania okresowych, terminowych spłat rat leasingowych. Jeśli zalega z opłatami to może doprowadzić do sytuacji, w której firma leasingowa odbierze przedsiębiorcy środek trwały, a nadal będzie na nim ciążył obowiązek dokonywania okresowych spłat leasingowych. Dlatego też podpisanie umowy leasingowej powinno być bardzo dobrze przemyślaną i dokładnie przeanalizowaną decyzją. Trzeba zacząć od analizy własnej firmy i określenia, czy finansowo jest ona przygotowana na tak długoterminowe obciążenie finansowe. Jeśli tak to można przejść do analizowania ofert leasingowych i wyboru tej, która wydaje się najbardziej korzystna. Następnie trzeba bardzo dokładnie zapoznać się z OWUL-ami, czyli Ogólnymi Warunkami Umowy Leasingu oraz tabelami opłat leasingowych. Wiele negatywnych opinii o leasingu wynika z faktu, że przedsiębiorcy przed podpisaniem umów leasingowych nie zapoznali się z wcześniej wymienionymi dokumentami i stąd wynikało ich oburzenie o dodatkowe faktury. To kolejna rzecz w leasingu, trzeba być przygotowanym na ewentualne dodatkowe koszty. Mimo wszystko jest leasing jest świetnym sposobem na sfinansowanie niezbędnej dla firmy inwestycji.

Źródło:

http://sprawdzony-leasing.pl/

Advertisements
Standard